مفهوم نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی

ینهمفهوم نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی

مفهوم نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی

 

در جهت نگاه مرغ، ۲۱ قدم می رود، و در اینجا، روی تخته سنگی علامت بت را مشاهده می کند،

در زیر تخته سنگ، پس از حفاری به اندازه ۱ متر، در صندوقی که شبیه به تابوت سنگی بچه بوده، امانتی وجود داشته است.

نشانه مرغ و جوجه هاییش جزوه نشانه های نادر است .

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی

این نشانه به چهار نوع تقیسم میشود. اینها :

۱-یک مرغ و ۳ جوجه .

۲- یک مرغ و ۵ جوجه.

۳- یک مرغ و ۷ جوجه (معمولا روی مرغ یک جوجه قرار دارد و به انتهایی ترین جوجه می نگرد ).

۴- یک مرغ و ۹ جوجه ( در پشت مرغ یک جوجه وجود دارد ).

نشانه مرغ تنها

نشانه مرغ تنها و یا با جوجه هایش به طور حتمی نشانه گنج است . اگر روی زمین شکل سر مرغ بوده و هیچ نشانه دیگری نباشد این به طور قطع نشانگر این است که انبار زیر زمینی وجود دارد .

و عموما اگر نقش روی زمین باشد، زیر آن خواهد بود .  اگر سر مرغ روی دیوار باشد، تعداد کاکلها شمرده می شود.

هر کاکل، ۷۲ یا ۱۲۰ سانتی متر بوده و در جهت مخالف نوکش شمرده می شود. برای مثال یک مرغ سه کاکله، باید در ۷۲ ضرب شده،

احتمالا در این مسیر، گودال، پشته و یا سنگ، خشت و درپوش جستجو می شود. این مسافت ۲.۱۶ متر می باشد.

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی

اگر در اینجا حفره پیدا نشود، این بار ۱۲۰ ضرب ۳ می شود ۳.۶ متر، و باید در این مسافت دنبال نشانه ایی بود.

معمولا در این مورد ها از فلزیاب ها یا ردیاب ها می توان کمک گرفت .

همچنین میشه روی آن رفت و بالا پایین پرید اگر صدا و لرزه متوجه خواهید شد حفره کجاست . اگر نشانه مرغ به طور کامل روی دیواره صخره رسم شده باشد

سنگی که مرغ روی آن کشیده شده از دور همانند یک مرغ بزرگ می باشد . به این دلیل باید به خوبی بررسی انجام شود .

مرغ نباید جای دیگری جستجو شود. خود سنگ مرغ می باشد.

در این صورت، نوک سنگ مرغی باید تثبیت شده ، و در جهت نوک باید به دنبال سنگی بود که ممکن است زیر آن دفینه باشد.

این سنگ ها می توانند بزرگ و یا کوچک باشند.

مرغ تنها به شکل برجسته

گاها ممکن است مثل گاو زنگوله دار، پر از مژده باشد. گاهاً نیز از داخل مرغ ممکن است نسخه پیدا شود.

مرغ و جوجه هایی با تعداد مختلف در اطرافش حتما نشانه قبر های خانوادگی می باشد.

به تعداد جوجه ها باید به دنبال مزار بود. نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی در اطراف مرغ و یا سنگ به شکل مرغ،

به تعداد نشانه جوجه ها سنگ کوچک و بزرگ وجود دارد ، و این سنگ ها در اطراف نشانه هستند .

گنج در زیره این تخته سنگ ها تقسیم شده است . اینگونه گنج ها معمولا خیلی پایین نبوده و دقیقا زیر تخته سنگ ها هست .

در محل یافته شدن مرغ، گاهاً ممکن است ۷ جوجه بصورت ردیفی دیده نشوند

ولی اینها با توجه به نور و یا تابش آفتاب در ساعت مشخصی ساخته شده اند.این گونه پنهان کاری ها در ایران به وفور مشاهده می شود.

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی

برای تثبیت این جوجه ها باید ۱ ساعت قبل و بعد ، از زمانی که خورشید به طور مستقیم به تخته سنگ مرغ می تابد،

به آن تخته سنگ دقت کرد. و یا اگر امکان داشته باشد، تخته سنگ با آب خیس شود. در نتیجه این عمل، ممکن است جوجه و یا اشکال دیگری به میان بیاید.

در این صورت، اندازه های این نشانه ها بسیار مهم می باشد. و جستجو بر این اساس باید انجام شود.

نشانه مرغ و جوجه در گنج یابی و دفینه یابی اگر پشت سر مرغ، جوجه ها به ترتیب وجود داشته باشند

اینجا ممکن است مزار بسته ای باشد. اینگونه مزارهای بسته می توانند ورودی یک دهلیز و یا تونل باشند.

در طول دهلیز، به تعداد جوجه ها مزار و یا امانتی های پراکنده می تواند باشد.

معنی و مفهوم یک نشانه مرغ و ۷ جوجه

اول جوجه ایی را که پشت مرغ هست آن را بشکنید ، درون آن یک پول طلای بزرگ و خیلی با ارزشی وجود دارد .

به سمت جوجه ای که به عقب نگاه میکند بروید ، در آن راستا که حرکت کنید به غار در بسته خواهید رسید ،

هر آنچه بخواهیم در همان غار باید پیدا کنیم . ( طبق یک سری گمانه ها در گلو مرغ مادر یک تکیه طلا است )

ولی ارزش ندارد نشانه خراب نکنید و نشانه رو نشکنید.

اگر یک جوجه در زیر بال سمت چپ مرغ باشد

در همان طرف سنگ نگاره و زیر همان سنگ قبری وجود خواهد داشت. این گونه قبرها خالی نیستند.

اگر یک جوجه در زیر بال سمت راست مرغ باشد طرف سنگ نگاره بررسی نمی شود.

در طرف دیگرش (پشتش) در کنار و یا زیر سنگ ، مزاری وجود خواهد داشت.

سربار ندارد. فقط باید به مزار نگاه شود. جوجه هست و مرغ نیست دنبال مرغ نباید بود.

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی چون خود سنگ مرغ می باشد. زیر سنگ های پراکنده شده که ثابت به نظر می رسند ولی ثابت نیستند ،

و توسط یکی دو نفر بلند میشود، دفینه وجود دارد. باید به اینها دقت کرد . انسانی که به مرغی غذا می دهد

انسان در اصل به شکل سنگی در نزدیکی، که بالای آن تیز بوده و پایینش پهن تر است؛ می باشد.

نشانه مرغ در دفینه

با یک نگاه دقیق میتوان دید که این تخته سنگ در حال غذا ریختن برای مرغ می باشد. در اینجا یک بررسی دقیق نیاز است.

به تعداد جوجه هایی که انسان غذا می دهد، در اطراف نشانه سنگ های کوچک خوابیده روی زمین وجود دارد.

اینها به جوجه شباهت داده می شوند. پول در زیر این سنگ ها می باشد.

 

 

"مفهوم

 

نشانه مرغ و جوجه دار داخل غار

داخل غار معنای دیگری می دهد ورودی اینگونه غارها در خارج می باشد.  همانگونه که در ورودی قفس های امروزی را مشاهده می کنید،

قفس در پایین درب ورودی بزرگ که برای ورود انسان ساخته شده می باشد ، و یا در کنار آن درپوش کوچکی می باشد.

اگر در غار نیز مرغ و جوجه وجود داشته باشد، این منطق از ذهن بیرون نخواهد رفت.این امانت داخل غار می باشد.

چون لانه ی مرغ درون قفس در گوشه می باشد. پول اینجا نیز همین طور می باشد.

ولی ممکن است عمقش بیشتر باشد. (حدود ۲ متر ) اگر داخل غار در کنار مرغ یک و یا چند جوجه وجود داشته باشد و اگر یکی از اینها سرش را به عقب برگردانده باشد،

این صد در صد ورودی غار دوم را نشان می دهد. در این صورت جهت نگاه مرغ بررسی نمی شود. برای پیدا کردن ورودی غار دوم میتوان یک حکاکی کانال آب را پیدا کرد.

دیواره های غار باید با دقت بررسی شود. و کوچکترین جزئیات نیز نباید از چشم دور بماند. این نوع ورودی ها به دو شکل هستند اولی با استفاده از ساروج است .

چگونه دیواره ساروجی را تشخیص دهیم برای تشخیص دیوارهای ساروجی از دیوارهای سنگی می توان از چکش استفاده کرد.

چکش نباید آهنی باشد، چکش چوبی یا پلاستیکی (پتک کوچک) باید استفاده شود. چون اگر بر روی دیوار سنگی و ساروجی ضربه زده شود،

صدایی که در می آورند کاملا متفاوت خواهد بود. بهترین حالت استفاده از یک چکش چوبی ویا پلاستیکی می باشد.

دومی نیز سنگ هایی به بزرگی مشت می باشند،

نشانه مرغ و جوجه

که با مخلوطی شبیه به ملات پوشیده شده و روی آن نیز با ساروج پوشانده شده است. و به شکل و رنگ دیواره های غار در آمده است.

اینجا هم با توجه به نشانه ها حرکت کرده و باید ورودی ساروجی را پیدا کرد. این هم عموما مثل کانال آب بوده و به عرض ۱ الی ۲ انگشت،

نقطه شروع و یا پایان از نوار حک شده می باشد. این، برای کاوش درون غار می باشد.

 

جهت خرید با نازل ترین قیمت می توانید از گوهرباستان اقدام کنید.

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن فلزیاب حتما این به این نکته توجه کنید که شرکتی که فلزیاب را از

آن خرید میکنید دارای خدمات پس از فروش باشد تا در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش

داشتید بتوانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید فلزیاب خود را ارتقا دهید.

پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

تمامی محصولات این شرکت دارای گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش می باشد.

خدمات پس از فروش شرکت گوهرباستان از قبیل پاسخ گویی تلفنی و حضوری

به مشتریان برای رفع اشکال در کار کردن اپراتور با دستگاه یا مشاوره در زمینه های دیگر

ارسال فلزیاب و طلایاب به تمامی نقاط کشور پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین

زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

پاسخ گویی ۲۴ساعته تلفن ها و همکاری با مشتری ها در همه زمینه های گنج یابی

خدمات شرکت فلزیاب گوهرباستان

تمامی محصولات شرکت گوهرباستان دارای گارانتی می باشد

  1. تمامی فلزیاب های این شرکت دارای خدمات پس از فروش می باشد از قبل آموزش و رفع ایراد در اپراتوری

در کارکردن با دستگاه هم به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

  1. مشاوره رایگان جهت خرید فلزیاب و آثار و علائم
  2. تهیه و ارسال فلزیاب و طلایاب طلایاب مورد نظر مشتری به تمامی نقاط  کشور در سریع ترین زمان ممکن.

خدمات پس از فروش شرکت گوهر باستان

تمامی دستگاه هایی که از شرکت گوهر باستان خریداری می ‌کنید، گارانتی اصالت از شرکت سازنده دارند و می ‌توانید مطمئن باشید که محصول اورجینال و اصلی شرکتی خریده‌ اید.

آموزش رایگان

تمام محصولات شرکت گوهرباستان در هنگام تحویل ، آموزش و تست خواهد شد.همچنین خریداران عزیز میتوانند تا زمان آموزش کامل ، با دستگاه فلزیاب در حضور مهندسین تمرین و سوالات خود را مطرح نمایند تا زمانی که اپراتور شوند.

از ویژگی های شرکت گوهرباستان

۱: تمام دستگاه های فلزیاب گوهرباستان  دارای  گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد.

۲: پاسخ گویی ۲۴ساعته تلفن ها و همکاری با مشتری ها در همه زمینه ها.

۳: تمام دستگاه ها دارای سی دی اموزشی و دفترچه فارسی میباشد.

۴: هر دستگاهی هنگام فروش با تست در خاک در حضوری مشتری انجام می شود.

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن فلزیاب  حتما این به این نکته توجه کنید که شرکتی که فلزیاب را از

آن خرید میکنید دارای خدمات پس از فروش باشد تا در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش

داشتید بتوانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید فلزیاب خود را ارتقا دهید .

پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

تمامی محصولات این شرکت دارای گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش می باشد.

خدمات پس از فروش شرکت دنیای فلزیاب از قبیل پاسخ گویی تلفنی و حضوری

به مشتریان برای رفع اشکال در کار کردن اپراتور با دستگاه یا مشاوره در زمینه های دیگر

ارسال فلزیاب و طلایاب به تمامی نقاط کشور پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین

زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

Fusion Professional Plus

Fusion Professional Plus

آدرس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات : goharbastan@

تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها : karshenasgoharbastan@

شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیرات فلزیاب : 09172341884 مهندس رجایی

برای مشاوره رایگان در مورد علائم ونشانه ها و خرید و فروش فلزیاب ها با کارشناسان شرکت گوهرباستان در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *