آرشیو برچسب های: گنج کنار درخت چنار

علم نشانه و نماد علم کتیبه

felezyab

علم نشانه و نماد علم کتیبه علم نشانه و نماد (علم کتیبه) به چه صورتی هست

درخت حیات یا درخت زندگی

felezyab

درخت حیات یا درخت زندگی درخت حیات یا درخت زندگی چه مفهومی دارد درخت حیات یا درخت زندگی ، ریشه مفهوم درخت حیات که قدمت آن به دوران ماقبل تاریخ میرسد بطور عمده در سنت های شامان آسیایی و نمادی است که در سنت های بسیاری یافت می شود