آرشیو برچسب های: پروتون الیچ

فلزیاب proton ELIC LB 8 پروتون الیچ

proton ELIC LB 8

فلزیاب proton ELIC LB 8 پروتون الیچ

اسکنر پروتون ترکیه

Turkish proton scanner

اسکنر پروتون ترکیه

دستگاه فلزیاب پروتون ۱۶ سنسوره

Proton metal detector with 16 sensors

دستگاه فلزیاب پروتون ۱۶ سنسوره   دستگاه فلزیاب پروتون ۱۶ سنسوره این فلزیاب دستگاهی است با قابلیت حفره یابی و همچنین کار آیی ردیاب را هم دارد فلزیاب پروتون فلزیابی است از نوع نقطه زن که البته اسکنر نیز میباشد دستگاه فلزیاب پروتون با استفاده از آنتن های سزیوم رادیو اکتیو و سنسور ترمال که […]

افزایش درصد موفقیت کار با فلزیاب

Metal-detector-vector

افزایش درصد موفقیت کار با فلزیاب   افزایش درصد موفقیت کار با فلزیاب