آرشیو برچسب های: عمق دفینه زین اسب

نشانه زین در گنج یابی و دفینه یابی

NESHANE GANG

نشانه زین در گنج یابی و دفینه یابی   نشانه زین در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نشانه زین در گنج یابی و دفینه یابی معمولا به چهار نظریه هست و اندازه نشانه زین یک سنگ به اندازه خود زین واقعی است.