آرشیو برچسب های: عمق دفینه تمساح

نماد تمساح در گنج یابی

TEMSAH

نماد تمساح در گنج یابی   نماد تمساح در گنج یابی (کروکودیل) نماد تمساح در گنج یابی ، در آب به راحتی شنا می‌کند، اما همیشه در آب نمی‌ماند ،