آرشیو برچسب های: خرید فلزیاب تصویری

اسکنر تصویری مگنومتر

Magnometer image scanner

اسکنر تصویری مگنومتر

خرید فلزیاب تصویری المانتال سوپر

ELEMNTAL

خرید فلزیاب تصویری المانتال سوپر   فلزیاب تصویری المانتال سوپر شامل چه مواردی هست؟ خرید فلزیاب تصویری المانتال سوپر دارای عمق کاوش با سیستم ردیاب آنتنی ۸ متر، شعاع کاوش ۵۰۰ متر .