آرشیو برچسب های: تفسیر نماد درختان در گنجیابی و دفینه یابی

تفسیر نماد درختان در گنجیابی و دفینه

ts2

تفسیر نماد درختان در گنجیابی و دفینه تفسیر نماد درختان در گنجیابی و دفینه وجود درخت کهنسال و قدیمی در منطقه می تواند یکی از علائم و نشانه های گنج و دفینه باش د که در مقاله ای جداگانه به آن پرداختیم. در ایران درختان مختلفی وجود دارند و هر کدام تاثیر خاصی در گنج یابی و نوع گنج […]