آرشیو برچسب های: چشمه و گنج

نماد چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

cheshme

نماد چشمه در گنج یابی و دفینه یابی     مفهوم چشمه در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ محوطه این چشمه باید به خوبی بررسی شود . اگر خشک هم شده باشد، قطعاً اطرافش باید جستجو شود . در محوطه این مکان ها به دنبال نشانه های دیگر باشید. و به سنگ […]

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

felezyab

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی   چشمه در گنجیابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟