آرشیو برچسب های: خربد و فروش فلزیاب نو و کارکرده

مفهوم نماد سنگ صندلی در گنجیابی

Chair-with-rock

مفهوم نماد سنگ صندلی در گنجیابی     مفهوم نماد سنگ صندلی در گنجیابی، قبل از هرچیز باید سنگ صندلی کاملا واضح باشد. اگر تمیز کار شده باشد، ارزش بررسی و انجام جستجو را دارد. نشانه صندلی نماد و جایگاه خدایان باستان بوده که در بُعدی از تاریخ مربوط به نشیمن گاه الهه باد می […]