آرشیو برچسب های: جیوه هیدروکسید

جیوه و کاربرد آن در فلزیاب

felezyab

جیوه و کاربرد آن در فلزیاب   جیوه و کاربرد آن در فلزیاب جیوه به طور طبیعی و خاصیت هایی که خود جیوه دارد باعث آن می شود که گرایش به حوضه های مغناطیسی داشته باشد.