آرشیو برچسب های: تعمیرات فلزیاب و گنج یاب

معنی دیدن پول در خواب و پیدا کردن گنج

gold

معنی دیدن پول در خواب و پیدا کردن گنج معنی دیدن پول در خواب و پیدا کردن گنج پول نشان دهنده ارزش واقعی هر چیز است و دیدن پول در خواب معمولا نمادی از تغذیه یا انرژی روانی و ذهنی است. از این روی، پیدا کردن گنج در خواب یا صاحب پول بسیار زیادی بودن […]